Bhagwan Shiv Names: 108+ names of God Shiva and their meanings

Bhagwan Shiv (also known as Lord Shiva) is one of three top most revered Gods in Hinduism (the Hindu Religion). God Shiv is part of the Holy trinity along with God Brahma (The Creator), and God Vishnu (The Preserver). Bhagwan Shiv is known as The Destroyer or The Transformer. Bhagwan Shiv has a number of names, out of which some are Mahadev, and Bhole Bhandari and more than thousand of names. God Shiv is famous as one of the most benevolent Gods in Hinduism and one who showers his blessings with devotees who have immense love and yet destroys evils.

Though Bhagwan Shiv has thousands of names, but here are the ones we have compiled what we could find out:

Popular Names (in North India) Alternate Spellings Spellings in South India
Shiv Shiva  
Shankar Shankara  
Mahakaal Mahakal  
Mahadev Mahadeva  
Shambhu Shambho, Shambhoo  
Bholenath   Bolenath
Tripurari   Thripurari
Girijapati    
Sarpeshwar    
Kailashpati    
Bhavani Shankar    
Bhole Bhandari    
Ishwar    
Maheshwar    
Rameshwar    
Someshwar    
Gangadhar    
Shoolpaani    
Trinetradhari    
Pannakabhushan    
Umapati    
Surguru    
Neelkanth    
Vishveshwar    
Tripurantak    
Rudra    
Mrityunjay    
Sarveshwara    
Sadashiv    
Gauri Shankar    
Chandrashekhar    
Har / Har-Har    
Bam Bhola    
Lingeshwar    
Natraj    
MahaKaleshwar    
Bikshadana    
Bhairav    
Achal    
Ajanma    
Akshayagun    
Amrityu    
Ardhanarishwar    
Anamya    
Anantdrishti    
Anantshree    
Anutama    
Aprameya    
Banahasta    
bhadrapriya    
Balanetra    
Jatadhar    
Bhasmpriya    
Bhooteshwar    
Chandramauli    
Dakshina murti    
Drudavrata    
Pashupati    
Hiranya varna    
Kapalin    
Lalataksha    
Omkareshwar    
Aashutosh    
Abhigamyah    
Abhiprayah    
Abhiramah    
Abhivadyah    
Achalopamah    
Achintya    
Achintyah    
Adhoksaja    
Adikarah    
Aja    
Alokah    
Amaresah    
Amrtyu    
Anagha    
Ananthadrishti    
Aniket    
Augadh    
Avyagrah    
Ayudhi    
Balavan    
Bhalanetra    
Bhavesh    
Bhudeva    
Bijadhyaksh    
Brahmakrit    
Brahman    
Chandrapal    
Chiranjeevi    
Chandraprakash    
Dayalu    
Devadeva    
Devarshih    
Devesh    
Dhanadeepa    
Dhruvah    
Dhyanadeep    
Digambara    
Duradharsa    
Durjaya    
Durvasah    
Gajaha    
Gajendra    
Ganakarta    
Gandalih    
Gangadhara    
Girijapathi    
Girish    
Gopalih    
Gurudev    
Hutah    
Jagadadhija    
Jagadisha    
Jatin    
Kailas    
Kailashnath    
Kaladharaya    
Kamalakshana    
Kantha    
Khatvangin    
Lalathaksha    
Lingadhyaksha    
Lokankara    
Lokapal    
Madanah    
Madhukalochanah    
Mahabuddhi    
Mahashakthimaya    
Mrityuanjaya    
Nagabhushana    
Nataraj    
Nityasundara    
Niyamasrithah    
Nyagrodhah    
Nyamah    
Omkar    
Paashivimochakah    
Padah    
Padmagarbhan    
Padmanabhan    
Palanhaar    
Panchavaktra    
Pandita    
Param    
Paramathma    
Paramesthin    
Parivrdha    
Paryah    
Pashupatinath    
Patikhecherah    
Pinaki    
Pranav    
Bhaktpriya    
Pushkar    
Ravilochan    
Sarvshiv    
Shoolin    
Shrikanth    
Sukhada    
Suprita    
Swayambhu    
Tejaswini    
Trilokpati    
Trishoolin    
Uttaranah    
Varad    
Satyam Shivam Sundaram    
Bhaktvatsal    
Maharudra    
Natarajan    
Trilokinath    
Shiva    
Shankara    
Bhandari    

 

Last Updated: 7 Feb, 2022,
Author: Muruganandam

Write Your Comment:

What do you think of our post Bhagwan Shiv Names: 108+ names of God Shiva and their meanings?